Livraison rapide Garantie d'usine 5 ans En kit 24V LED

Duurzaam ondernemen en Suslight

De definitie van duurzaamheid van de UN World Commission onEnvironment and Development is de meest gehoorde definitie. Vrij vertaald naarhet Nederlands:

“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling dat de huidige behoeften vervuldworden, zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen”
https://www.sustain.ucla.edu/about-us/what-is-sustainability/

Duurzaam ondernemen betekent bij Suslight daarom ook meerdan een energiezuinige lamp. Duurzaamheid zit in onze naam verweven:SUStainable Lighting Solution. Dit voeren wij op operationeel, tactisch enstrategisch niveau uit. Dankzij het B-Lab Impact Assessment weten wij hoe onzeorganisatie scoort op de 4 impactgebieden: governance, community, environmenten customers. Door onze scoop op duurzaamheid bewust breed te houden maken wijduurzame keuzes die op ketenniveau waardevol zijn. Geen verplaatsing vanuitstoot of afval, maar echte reductie in onze keten.

“Duurzaamheid mag absoluut geen containerbegrip ofmarketingleus worden bij Suslight. Daarom toetsen wij onze organisatie volgenshet B-Lab Impact Assessment. B-Lab is ’s Werelds leider op het gebied vanholistische duurzaamheids-assessments. Op deze manier borgen wij de integriteitvan ons duurzaamheidsbeleid. Maurijn de Wit – Co-founder.”

B-Corp opbouw voor Suslight

B-corp heeft sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen met een duurzaam karakter onderverdeeld in 4 hoofdonderwerpen:

1563606964-Bcorp2.png

Governance

Suslight wordt door haar medewerkers gerund. Onze organisatie is plat en werkenbij Suslight betekent medezeggenschap. Een ieder die past bij de cultuur,krijgt de mogelijkheid mede-eigenaar te worden.

Community

Dankzij het B-Lab Assessment is onze scoop verbreed. Waar men vaak tunnelvisietegenkomt in besluiten, zorgt het Assessment dat men snel uit deze tunnelgeraakt. Bijvoorbeeld: in 2016 konden wij geen – voor ons – bevredigendantwoord geven op de vraag: wat doen wij voor onze directe gemeenschap/omgeving?Dit motiveerde ons om productontwerpaanpassingen door te voeren zodat deassemblage bij een sociale werkplaats gedaan kan worden. Ieder jaar passeren nuduizenden producten van Suslight de sociale werkplaats inclusief Gresbo teNunspeet.

Environment

Dit is het onderdeel waar Suslight in uitblinkt. Zelfs twee keer Best for the World Honoree! Onzeverlichting is marktleidend in energie-efficiëntie. Dit betekent lageenergiekosten maar ook een absoluut laag energieverbruik. Op het gebied vanlevensduur geven wij ook de standaard aan. In sommige gevallen driemaal langerdan onze concurrentie. Dit gecombineerd met ons designed for dis-assemblyprincipe zorgt voor een lage ecologische voetafdruk van onze verlichting.Daarnaast maken wij zoveel mogelijk gebruik van gerecyclede bronnen entransport per trein. Daardoor is de uitstoot op ketenniveau op een absoluutlaag niveau. Einde gebruiksduur van de lampen kunnen de grondstoffen uit delampen een nieuwe bestemming krijgen dankzij het designed for dis-assemblyprincipe. Duurzaamheid stopt niet bij het betekenisvol gebruiken vangrondstoffen en het verlagen van uitstoot in de keten. Ook het gebruik van onzeverlichting heeft invloed op mensen, dieren en planten. Het licht dat Suslightgebruikt heeft daarom een aangepast spectrum waarbij lichtkwaliteit behoudenblijft en de invloed op planten, dieren en mensen tot een minimum beperktwordt. Dit door het licht in het blauwe deel van het spectrum tot een minimumte beperken. Daarnaast kan de verlichting van Suslight eenvoudig licht- entijdgestuurd bediend worden, zodat de verlichting alleen brandt wanneer datnoodzakelijk is.

Customers

De definitie van duurzaamheid volgens het UN vat in de kern prachtig samen watbelangrijk is. Een van onze belangrijkste pijlers is het delen isvermenigvuldigen principe. Onze klanten en leveranciers worden nooit onder drukgezet om bijvoorbeeld onze eigen marges te verbeteren: samen kom je verder. Datbetekent dat wij er voor onze klanten staan. Dit zien wij dan ook terug in onzeklantretentie. Meer dan 95% van onze klanten blijft met Suslight werken!

Duurzaam ondernemen en Suslight

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *